hodnotenie.eu

Ďalšie aktivity s hodnotením

Moje ciele a ašpirácie

Názov cieľa Stav cieľa Hodnotenie cieľa Autor cieľa

Ekonomický výsledok – 2022

Aktívny cieľ

Nespĺňa v plnej miere požiadavky

Jonatán Demovič

Zlepšovanie a inovácie

Aktívny cieľ

Významne prevyšuje požiadavky

Jonatán Demovič

História mojich hodnotení

Hodnotiaci rozhovor z 30.05. 2022. Hodnotiteľ Jonatán Demovič. Zobraziť výsledky