hodnotenie.eu

Obsah cieľa a štruktúra jeho plnenia

Predmet Status Úroveň plnenia

Inovačná iniciatíva IQ22

Splnené

100 %

Detaily Doplniť progres Eskalovať 

Inovačná iniciatíva IIQ22

Splnené

100 %

Detaily Doplniť progres Eskalovať 

Inovačná iniciatíva IIIQ22

Splnené

100 %

Detaily Doplniť progres Eskalovať