hodnotenie.eu

Aktívne hodnotenia podriadených

Koho sa práve chystáte hodnotiť?

Termín pohovoru so zamestnancom Typ pohovoru

25.04.2022 00:00 Polročný hodnotiaci rozhovor Jonatán Demovič - Otvoriť hodnotiaci hárokHodnotenia, ktoré nie sú teraz prístupné

Termín pohovoru so zamestnancom Typ pohovoru

25.04.2022 00:00 Testovací hodnotiaci rozhovor Bc. Karola Sivinová - Backoffice manager v stave Vyhodnotené