hodnotenie.eu

Zápis poznámky alebo incidentu k hodnoteným zamestnancom

Zamestnanci, ktorých hodnotím

Demovič Jonatán - Zapísať  Otvor existujúce zápisy

Backoffice manager Sivinová Karola Bc. - Zapísať  Otvor existujúce zápisy

Sales z marketing Halabarková Romana Mgr. - Zapísať  Otvor existujúce zápisy