hodnotenie.eu

Polročný hodnotiaci rozhovor

Informácie o hodnotiteľovi

Jonatán Demovič

Pracovné zaradenie:
Lokalita: Bratislava
Organizačná jednotka:

Zápisy z minulých hodnotení

30.05.2022 Náhľad

Polročný hodnotiaci rozhovor - náhľad hodnotenia

Status hodnotenia: Hodnotené kvality: 13 Nehodnotené kvality: 0

Legenda: Vaše sebahodnotenie Hodnotenie od hodnotiteľa

Zoznam hodnotených kvalít v tomto hodnotení

Hodnotená kvalita

Vaše sebahodnotenie

Hodnotenie hodnotiaceho

1 Organizačné vedenie projektov4. Významne prevyšuje požiadavky1. Neprijateľná
2 Vedenie projektového tímu3. V plnej miere spĺňa požiadavky2. Nespĺňa v plnej miere požiadavky
3 Osobná efektivita3. V plnej miere spĺňa požiadavky3. V plnej miere spĺňa požiadavky
4 Odbornosť3. V plnej miere spĺňa požiadavky3. V plnej miere spĺňa požiadavky
5 Zvládanie krízových situácií5. Vynikajúci5. Vynikajúci
6 Komunikácia s vedením3. V plnej miere spĺňa požiadavky0. Nehodnotené
7 Komunikácia s klientom5. Vynikajúci5. Vynikajúci
8 Komunikácia s tímom4. Významne prevyšuje požiadavky4. Významne prevyšuje požiadavky
9 Komunikácia s dodávateľmi3. V plnej miere spĺňa požiadavky3. V plnej miere spĺňa požiadavky
10 Analytické myslenie2. Nespĺňa v plnej miere požiadavky2. Nespĺňa v plnej miere požiadavky
11 Zvládanie zmien1. Neprijateľná1. Neprijateľná
12 Podiel na rozvoji spoločnosti2. Nespĺňa v plnej miere požiadavky2. Nespĺňa v plnej miere požiadavky
13 Podiel na rozvoji kolegov3. V plnej miere spĺňa požiadavky3. V plnej miere spĺňa požiadavky
Upraviť hodnotenie


Nehodnotené kvality: 0

Späť na prehľad hodnotení