hodnotenie.eu

Archív a výsledky hodnotení


Súbory správ a hodnotení

test.png

Archív hodnotení mojej osoby


Archív hodnotení mojich podriadených

25.04.2022 Testovací hodnotiaci rozhovor Bc. Karola Sivinová - Backoffice manager Vyhodnotené Zobraziť výsledky